Een sterk CV maken

Hoe maak je een CV dat opvalt?

CV staat voor Curriculum Vitae. Dat is Latijn voor levensloop. Bij het solliciteren ga je nu niet je levensloop op papier schrijven vanaf het moment dat je geboren bent. Het gaat erom dat jij je werkervaring duidelijk overbrengt naar het bedrijf.

Maar hoe maak je een CV? In een CV moeten een aantal standaard punten benoemd worden. Zo begin je met jouw personalia. Hier staan je persoonlijke gegevens zoals: je naam, je huidige woonadres, je geboortedatum en geboorteplaats, je nationaliteit en je contactgegevens. Je hoeft je IBAN, BSN, etc. er niet bij te vermelden. Je zou er eventueel nog een link naar je LinkedIn profiel bij kunnen vermelden.

 

CV structuur

Echter, je bent vaak niet de enige persoon die solliciteert op een functie. Dus hoe maak je een CV dat opvalt? Om te beginnen moet het professioneel “ogen”. Zorg voor een duidelijk structuur, met kopteksten per onderwerp en gebruik dezelfde letter type. De blokken die je structureert zijn:

Wanneer je geen publicaties hebt of referenties wilt benoemen, dan kun je dat uiteraard weglaten. Om er meer persoonlijkheid in te verwerken adviseren we om na je personalia een samenvatting te maken. Hier vat je eigenlijk je CV samen en vertel je wie je bent, wat je hebt gedaan en wat je zoekt. Het is een verkorte motivatiebrief of samenvatting van jezelf.

Ervaring heeft ons geleerd dat personen die CV’s beoordelen eerst naar het CV kijken, en pas wanneer ze aansluitingen zien ze de motivatiebrief er bij pakken.

 

Een foto bij je CV

Over het plaatsen van een persoonlijke foto zijn de meningen verdeeld. Wij adviseren om geen foto te plaatsen. Want je hebt geen idee hoe het wordt opgevangen door de persoon die er naar kijkt.

Als iemand wilt weten hoe je er uit ziet zullen ze vanzelf naar je gaan zoeken op Social Media. Besteed daarom extra aandacht aan je profiel foto’s op social media platformen en wellicht je overige foto’s. Want wanneer iemand jouw profiel beoordeeld wordt er meer gekeken waarom je niet past dan waarom wél.

Misschien heeft dit te maken dat mensen van nature gevaar vermijdend zijn. Wees daar in ieder geval van bewust, zodat je elke mogelijkheid dat jou een negatief imago kan geven probeert te vermijden.

 

LinkedIn

Jouw social media profiel geeft iemand een beeld over wie je bent als persoon. Echter, Linkedin is een professioneel platform. Daarbij hoort een professionele foto met een zakelijk karakter. Inmiddels wordt er raar opgekeken als iemand geen Linkedin profiel heeft of als deze niet compleet is. Zorg er voor dat jij dit wel hebt en je vergroot jouw kans om uitgenodigd te worden voor een kennismakingsgesprek.

Al deze punten hierboven zijn quick-wins. Je doel tot nu toe is geweest om professioneel over te komen, de lezer een korte samenvatting te geven van je CV om die te motiveren je CV verder te lezen. Maar wat zet je er verder in? Dat gaan we je nu uitleggen.

CV opstellen – Wat zet je er in?

Je wilt een CV opstellen, maar wat zet je er in? Nu je inmiddels je personalia hebt genoteerd en jezelf in een korte samenvatting hebt beschreven gaan we nu beginnen inhoudelijk een CV opstellen.

 

Tijdsverloop

Bij het opstellen van een CV begin je eigenlijk andersom dan wat je gewend bent. Bij een logisch chronologische volgorde zou je beginnen aan het begin van je carrière en toewerken naar het heden. Je begint immers ook niet met je Netflix series bij het 3e seizoen en de 4e aflevering.

Echter bij het CV opstellen begin je vanaf het heden en werk je naar het verleden, dus vanaf achteraan in je carrière. Noteer welke maand en jaar het was dat je bent begonnen en tot wanneer je hebt gewerkt. Doe dit bij iedere werkervaring.

 

Werkervaring

Noteer bij ieder tijdsverloop de bedrijfsnaam en je functietitel. Houd er rekening mee dat wanneer je binnen hetzelfde bedrijf promoties hebt gemaakt, dat het duidelijk is dat dit is gebeurt onder één organisatie. Mocht je bij een bedrijf hebben gewerkt dat je op projecten heeft gestuurd wil je voorkomen dat de lezer van CV denkt dat dit telkens een andere werkgever was en je dus overkomt als een “jobhopper”.

Vertel niet bij werkervaring wát het bedrijf doet. De lezer is niet benieuwd naar het bedrijf maar naar jou. Soms weet de lezer al wat het bedrijf doet wanneer dit in dezelfde industrie is of hij/zij kan er zelf achter komen door naar de website van het bedrijf te gaan. Geef hier aan wat jouw verantwoordelijkheden waren én de behaalde resultaten.  Doe dit aan de hand van het STARmodel. Deze onderbouwen we later.

 

Reizen

Wanneer je tussen jouw werkervaringen door op reis bent gegaan, noteer dit dan wél bij werkervaring. Ook al klinkt het logischer om het onder een ander deel in je CV te benoemen moeten we hier uitgaan van de lezer. We willen niet het risico lopen dat de lezer er overheen leest of anders interpreteert. Benoem daarom vanaf wanneer en tot wanneer je bent gaan reizen en waarheen. Dit voorkomt dan gaten in je CV. Maar het heeft ook een positief karakter. Het geeft immers ook weer dat je risico’s durft te nemen en avontuurlijk bent.

 

Opleidingen

Wanneer je een opleiding hebt wat voldoet aan de eisen van de vacature, dan mag je dit gedeelte plaatsen boven je werkervaring. Noteer het begin en eindjaar, naam van de opleiding en naam van de school. Voldoe je niet aan de opleidingseisen, dan kun je dit het beste plaatsen na het blok werkervaring. Daarmee laat je de lezer eerst zien wat je ervaringen en behaalde resultaten zijn.

Heb je relevante cursussen gevolgd en certificaten behaald, noteer dit dan ook. Vooral wanneer het relevant is laat je hier je kundigheid zien en je geeft aan dat je een persoon bent die zichzelf blijft ontwikkelen.

 

Vaardigheden

Benoem hier de vaardigheden die je hebt. Denk aan technische / industrie specifieke skills, computer skills, taalvaardigheden. Geef hier eerlijk aan hoe goed je bent per vaardigheid en overdrijf niet. Maak wel een onderscheid tussen professionele vaardigheden en hobby’s. Als het een vereiste is bij een vacature dat je een bepaalde taal moet beheersen, zeg niet dat je bereid bent om dit te leren. Want het bedrijf is namelijk op zoek naar iemand die het al kan.

 

Publicaties

Heb je publicaties, benoem dit dan. Geef aan wie je medeschrijvers waren, titel van de publicatie, instituut namens wie je het geschreven hebt, datum en publicatienummer waar de lezer dit terug kan vinden.

 

Hobby’s

Om er een persoonlijke toevoeging aan te geven adviseren wij om je hobby’s te benoemen. Noteer wel hobby’s die er toe doen, zoals surfen, gitaar spelen, reizen, koken, modelbouw, etc. Benoem hier niet dat je partner je hobby is. Misschien klinkt dit vreemd voor je dat we het benoemen, maar we hebben het meerdere keren voorbij zien komen.

 

Referenties

Voor veel bedrijven is het een vast onderdeel om referenties af te nemen. Mocht je iemand op jouw CV willen zetten als referentie, vraag dan wel toestemming aan die persoon. Ons advies is om contactgegevens op aanvraag beschikbaar te stellen. Je wilt niet dat een referent zonder jouw weten gebeld wordt. Dat is niet prettig voor de referent en jijzelf komt niet goed over binnen je eigen professionele netwerk.

Vaardigheden op je CV

Welke vaardigheden wil je in CV laten terugkomen? Wat is noemenswaardig en wat niet? We beginnen bij je werkervaring.

 

Werkervaring:

We adviseren hier om de STAR-methode toe te passen.

Situatie: Wat was de situatie?

Taak: Wat was jouw taak?

Actie: Wat waren jouw acties?

Resultaat: Wat was het resultaat?

In een persoonlijk gesprek heb je meer tijd om een bepaalde situatie verder toe te lichten. Om dit in een CV te omschrijven zou jouw CV te lang maken. Wat de lezer wil weten is voornamelijk wat je hebt gedaan en wat het resultaat was. Dus concentreer je vooral op het uitleggen van Actie & Resultaat tijdens een bepaalde werkperiode.

 

Opleidingen

Bij opleidingen heb je immers toegevoegd welke certificaten je hebt behaald en/of cursussen je hebt gevolgd. Vermeld hier ook of jij je opleiding hebt behaald of niet.

CV maken – 15 essentiële tips!

 1. Zorg voor een duidelijk structuur in je CV.
 2. Kies voor hetzelfde lettertype.
 3. Hou het professioneel.
 4. Voeg een korte samenvatting/profielschets toe.
 5. Geen foto op je CV.
 6. Chronologische volgorde bij heden beginnen tot verleden.
 7. Werkervaring toelichten wat je acties & resultaten waren.
 8. Wees altijd eerlijk.
 9. Opleidingen en cursussen vermelden.
 10. Benoem reizen op je CV wanneer je dit hebt gedaan.
 11. Zorg er voor dat je geen vreemde dingen hebt staan op social media.
 12. Google eens naar jezelf.
 13. Maak je Linkedin profiel compleet
 14. Kijk wie er verantwoordelijk is voor de positie en adresseer het naar die perso(o)n(en).
 15. Bel na een aantal dagen om te bevestigen of je CV is aangekomen.

Check je CV –SMART & KISS (keep it short and simple)

Je CV hoeft geen boekwerk te zijn. Ga er vanuit dat de lezer druk is en weinig tijd heeft. Probeer alles in twee tot maximaal vier A4 pagina’s te beperken. Gebruik desnoods bullet points bij je werkervaringen om het beknopt te houden. De toelichting kan tijdens het gesprek.

Wanneer je er voor kiest om een motivatiebrief te sturen, stel dan wel een zo persoonlijk mogelijk gericht motivatiebrief op. We hebben het vaak gezien dat er een motivatiebrief wordt geknipt en geplakt waarbij er dan een verkeerde naam en/of bedrijfsnaam staat of dat het in een andere lettertype is. Dat zijn grote afknappers of scoren in eigen doel. Dit kun je makkelijk vermijden.

Vragen?

Mocht je nog met vragen zitten, schroom dan niet om contact op te nemen met een van onze consultants, via 020 8200 676!