Advertentienetwerk

Wat is een advertentienetwerk?

Een advertentienetwerk bemiddelt tussen adverteerders en uitgevers. Een advertentienetwerk bestaat uit een groep kleine uitgevers. Zij verzorgen de advertentieverkoop voor deze groep.

Hoe werkt dit?

Het netwerk brengt partijen met elkaar in contact. Het neemt de verkoop van de uitgever en de inkoop van de adverteerder uit handen en ontvangt hiervoor een vergoeding. Dit kan via een online platform, maar ook middels telefoon of e-mail.

Het bureau zorgt voor de administratieve afhandeling van campagnes, bestaande uit rapportages, facturatie aan adverteerders en betaling van de uitgevers.

Voordelen

Door advertentienetwerken kunnen adverteerders in één aankoop adverteren via verschillende uitgevers. Door te adverteren via vele kleinere uitgevers kan alsnog een groot bereik worden gecreëerd en kan de adverteerder makkelijker toegang krijgen tot bepaalde kanalen.

Daarnaast bieden de advertentienetwerken technologieën aan om de campagnes over hun netwerk te beheren. Naast deze technologieën is de meerwaarde van advertentienetwerken dat zij zich vaak specialiseren in een specifiek segment.

Terug naar overzicht