Effective costs per mille (eCPM)

Wat zijn effective costs per mille?

Effective costs per mille (eCPM) zijn de omgerekende kosten per 1000 impressies van een online advertentie. Deze kosten zijn onafhankelijk van de pricing methodiek.

De kosten

De eCPM kan worden berekend door de totale kosten voor de adverteerder te delen door het aantal impressies gedeeld door 1000. De uitkomst van dezelfde rekensom aan de kant van de omzet van de uitgever wordt ook wel RPM genoemd.

Terug naar overzicht